Ny bog om gamle, danske flasker

INDBYDELSE TIL SAMARBEJDE

DEN NYE FLASKEBOG ER FORSINKET

Som det så tit går med store projekter (Storebæltsbro, Metro m.m.), så er også den nye flaskebog forsinket.
For nogle år siden var jeg så letsindig - eller bare optimistisk - at tro, at bogen ville blive færdig til udgivelse i år. Og det skrev jeg (som man stadig kan se) længere nede på denne side. I god tro!
Det kunne vel ikke tage så lang tid, at skrive sådan en smule bog? - Jeg skulle blive klogere undervejs.
Mine ambitioner er store. Ikke sådan at forstå, at jeg ønsker hver eneste eksisterende flaske beskrevet i detaljer og fotograferet i alle vinkler (selvom det da kunne være spændende!).
Nej, først og fremmest vil jeg i videst muligt omfang fortælle den rigtige historie! Altså få noget mere historie med om flaskerne - om de firmaer, som stod bag og om de produkter, der var i. I den udstrækning, det er muligt, vil jeg også knytte nogle årstal til de enkelte flasker.

Det er i høj grad gået op for mig, at for at skrive, må man læse! Nogle siger, at helt op til 90% af den tid, det tager at skrive en fagbog, består i at læse! - Der vil i den kommende bog blive givet litteraturhenvisninger til en del af det materiale, jeg har været i kontakt med, for at opsøge flaskernes historie, - men ikke til alt det, som jeg har ledt forgæves i - og heller ikke til de mange andre kanaler, jeg har benyttet, som f.eks. samtaler med folk, som har beriget mig ud fra deres særlige indsigt i forskellige sider af flaskernes mysterier.

Uheld er jeg også stødt ind i undervejs. Dels personlige tragedier, som har været tidsrøvende, men også tekniske problemer, som da jeg for et halvt års tid siden blev opmærksom på, at alle mine (tusindvis) billeder er gemt i lav opløsning - og bogtrykkeren skal have dem i høj! - Det vil tage tid at gøre alt det foto-arbejde om! - Desuden skal jeg finde mindst 250.000 kr. før bogtrykkeren vil påbegynde sin del af arbejdet. - Skal hilse og sige, at finanskrisen ikke ligefrem har gjort det nemmere at finde sponsorer!

Hvorom alt er, så fortsætter jeg mine skriverier - så nogenlunde efter det koncept, jeg ridsede op for nogle år siden, og som stadig kan læses herunder.

Opfordringen til at medvirke gælder også fremover, så jeg glæder mig til at høre fra interesserede!

Ny bog skal erstatte den fra 1984


I 1984 udgav daværende underdirektør ved Holmegaard Glasværk, nu afdøde Mogens Schlüter, bogen Danske flasker - fra renæssancen til vore dage.

Det er med stor taknemmelighed, at jeg har fået overdraget rettighederne fra Schlüters enke, fru Didde Schlüter, således at samlere og andre med interesse for dansk glashistorie kan få en opdatering indenfor en overskuelig fremtid.

Bogen vil komme til at indeholde afsnit om dansk glasværkshistorie i kort form og lidt information om fremstillingsteknik - næsten uændret, men med den begrænsning, der ses af arbejdstitlen: "Den nye bog om gamle danske flasker" - med undertitlen: "
Mundblæste flasker fra 1825 til ca. 1930".
Opdelingen af kategorier bliver ændret radikalt, da jeg satser på også at anskue flaskernes historie ud fra en industri- og handelshistorisk vinkel - bl.a. med flere oplysninger om de firmaer, som anvendte flaskerne og om de produkter, flaskerne indeholdt.

Billederne vil - i modsætning til dem, vi ser i Schlüters bog - næsten alle være i farver. Til gengæld forestiller jeg mig at kun en del af de mange fotos bliver trykt i bogen - og at de resterende udgives på et elektronisk medium, som løbende kan opdateres.
De tekniske muligheder er jo udviklet væsentligt siden 1984 - og sikkert endnu mere, inden bogen går i trykken.

Det er mit håb, at rigtig mange vil bidrage til bogens tilblivelse - bl.a. ved at henvende sig med oplysninger om gamle "flaskebrugende" firmaer og gerne med tilbud om at lade mig se (og evt. fotografere) interessante flasker i offentlige og private samlinger - hvilket mange allerede har gjort (stor TAK til dem!).

Enhver er også velkommen til at kommentere mine indlæg på hjemmesidens øvrige sider - komme med spørgsmål og måske supplerende eller korrigerende bemærkninger.

Benyt venligst min kontakt-side ("Seriøs kontakt"), som du finder i menuen til venstre på denne side.


Venlig hilsen

Poul G. Lyng (af nogle kaldet Plyng)


Ny opdeling af kategorier

I Schlüters flaskebog - den eneste rigtige flaskebog, der hidtil er udkommet på dansk - er flaskerne opdelt i en lang række kategorier.
I den kommende flaskebog - som forventes færdig til udgivelse i 2014 - bliver opdelingen væsentlig anderledes.

Det bliver formentlig sådan noget som:

DE FØRSTE DANSKE FLASKER og ANDET EMBALLAGEGLAS

ØL

MINERALVAND

MÆLKEPRODUKTER
 

FØDEVARER og SAFT
 

VIN, HEDVIN, SPIRITUS og LIKØR
 

KEMISK/TEKNISKE PRODUKTER
 
 
 

STORE FLASKER (Demijans, udstillingsflasker m.m.)

U-IDENTIFICEREDE

I hver kategori opdeles der yderligere sådan:


NEUTRALE - kendt fra kataloger og priskuranter

FLASKER MED FIRMANAVN OG/ELLER LOGO I GLASSET - relief, ætset eller sandblæst

SPECIAL-DESIGNEDE FLASKER - uden navn, logo eller andre kendetegn i glasset

FLASKER MED TOLD-KONTROLNUMMER

FLASKER, SOM KENDES MED ETIKET - store mængder / mange / nogle / / et enkelt eksemplar

FLASKER MED GLASVÆRKS-SIGNATUR - navn, initialer eller logo

Rune 20.11.2013 09:14

jeg glæder mig til atlæse denne bog

Poul 15.01.2014 09:26

Hej Rune
- det gør jeg også! Men det varer længe, før den bliver færdig. Mit mål var 2014, - men det bliver det ihvertfald ikke.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 10:20

TAK! - Det må du meget gerne - og måske også til min facebook-gruppe, Antikflasker.dk

21.08 | 06:50

Kører din side endnu ? jeg har nemlig et spøgsmæl ang. tidsbestemmelse af O. Cederholm "old brandy" flasken. Ved du måske hvornår den er fra ?

19.08 | 15:19

Årstalllll??????????????

06.06 | 18:41

Nogle der kender til tidligere vinhandel:

Waage Pedersen